fot. szpital w Słupsku
Personel medyczny oddziału kardiologicznego Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego w Słupsku przeszedł szkolenie z obsługi zestawów do telerehabilitacji kardiologicznej i platformy informatycznej.

Osiem kompletów specjalistycznego sprzętu zostało nieodpłatnie użyczonych w ramach programu „Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”.

- Podczas pandemii zaleca się telemedycynę. To jedyna bezpieczna metoda do prowadzenia rehabilitacji - powiedział Damian Sendrowski, koordynator oddziału kardiologicznego szpitala w Słupsku.

Jak dodał, wysiłek fizyczny w warunkach domowych jest nadzorowany zdalnie przez transmisję EKG: - Ciągły kontakt fizjoterapeuty z pacjentem umożliwia skuteczną i bezpieczną rehabilitację. Pomiar wagi ciała pozwala na obiektywną ocenę ewentualnego tzw. przewodnienia pacjentów z niewydolnością serca. Wprowadzamy najnowsze technologie w rehabilitacji kardiologicznej dla naszych pacjentów.

jż/rz