Podczas Uroczystości Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego wspominamy m.in. polityków, samorządowców, artystów, ludzi kultury oraz sportowców, którzy odeszli w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Andrzej Modrzejewski, szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku

Andrzej Modrzejewski Zmarł 4 listopada 2019 roku. Miał 67 lat. Był leśnikiem. Dyrekcją w Szczecinku zarządzał od listopada 2015 roku. Wcześniej angażował się w prace szczecineckiego samorządu. Był m.in. miejskim i powiatowym radnym Prawa i Sprawiedliwości. Był też szefem struktur powiatowych tego ugrupowania.

wspomnienie Andrzeja Modrzejewskiego

prof. Kazimierz Pająk, założyciel i przez wiele lat rektor PWSZ w Pile

prof. Kazimierz Pająk Zmarł w lipcu 2020 roku. Był zasłużonym nauczycielem akademickim Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierownikiem Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej. Założył Państwową Uczelnię Stanisława Staszica w Pile i był jej rektorem w latach 2001-2009.

wspomnienie Kazimierza Pająka

brat Sebastian Majcher, kapucyn z parafii pw. św. Antoniego w Wałczu

o. Sebastian Majcher Zmarł w październiku 2020 roku. Był bratem kapucynem z parafii pw. św. Antoniego w Wałczu i opiekunem Ruchu Światło-Życie. Przygotowywał również młodzież do sakramentu bierzmowania.

wspomnienie o. Sebastiana Majchera

ks. Wojciech Wójtowicz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie

ks. Wojciech Wójtowicz Zginął w wypadku samochodowym w styczniu 2020 roku. Miał zaledwie 44 lata. Święcenia prezbiteratu przyjął w 2001 roku. Jako wikariusz pracował w parafii pw. św. Kazimierza w Koszalinie. Po trzech latach posługi został przez biskupa oddelegowany na studia teologiczne na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Ukończył je pracą doktorską w 2010 roku. Po powrocie ze studiów był m.in. duszpasterzem akademickim w Koszalinie oraz wykładowcą teologii fundamentalnej w diecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym. 1 lipca 2013 roku został jego rektorem. Wykładał także w Instytucie Teologicznym w Koszalinie. W 2017 roku został wybrany na przewodniczącego Konferencji Rektorów Wyższych Seminarium Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych.

wspomnienie ks. Wojciecha Wójtowicza

Zbigniew Marecki, dziennikarz

Zbigniew Marecki Zmarł w lipcu 2020 roku. Miał 56 lat. Był cenionym, słupskim dziennikarzem pracującym w „Głosie Pomorza”. Wiele lat współpracował także z Polskim Radiem Koszalin. Był również autorem książek i artykułów naukowych.

wspomnienie Zbigniewa Mareckiego

Arkadiusz Sip, darłowski działacz kultury

Arkadiusz Sip Zmarł w styczniu 2020 roku. Miał 60 lat. Arkadiusz Sip od wielu lat z sukcesami angażował się w wydarzenia kulturalne w Darłowie. Był m.in. dyrektorem programowym i artystycznym Festiwalu Media i Sztuka.

wspomnienie Arkadiusza Sipa

Edward Rokosz, związany z Pomorzem Środkowym artysta plastyk

Edward Rokosz Był absolwentem Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Do Koszalina przeniósł się w 1974 roku, gdzie z grupą artystów tworzył projekty i realizację zleceń w technikach ściennych, takich jak m.in. sgraffito. W 1980 roku wyjechał do Berlina Zachodniego. We wrześniu 1985 roku wyemigrował do USA. Zrealizował tam wiele zleceń z zakresu rzeźby i malarstwa ściennego oraz prezentował swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Pod koniec życia powrócił na Pomorze Środkowe.

wspomnienie Edwarda Rokosza

Jacek Graczyk, burmistrz Ustki

Jacek Graczyk Zmarł 21 października 2020 roku. Miał 67 lat. Był absolwentem Politechniki Łódzkiej. W latach 1984-1991 pełnił funkcję prezesa Stoczni Ustka. Burmistrz Ustki był wielkim miłośnikiem sportu, który sam aktywnie uprawiał. Zabiegał także o rozbudowę bazy sportowej w mieście. Był zwolennikiem rozwoju portu morskiego w Ustce zarówno w sferze gospodarczej, jak i turystycznej. Podczas jego pierwszej kadencji rozpoczęto rewitalizację starej części Ustki, która prowadzona jest do dzisiaj. Wspierał również działania seniorów i osoby promujące miasto na zewnątrz. To z jego inicjatywy powstała nagroda Honorowego Ambasadora Ustki, która od wielu lat jest wręczana osobom i instytucjom, które promują Ustkę.

wspomnienie Jacka Graczyka

Jan Skórski, pionier Darłowa

Jan Skórski Zmarł 25 sierpnia 2020 roku. Miał 87 lat. Był jednym z pierwszych osadników ziemi darłowskiej. Mieszkał w Darłowie nieprzerwalnie od 10 marca 1945 roku. Był zastępcą przewodniczącego Klubu Pionierów Ziemi Darłowskiej, popularyzatorem powojennego dziedzictwa miasta.

wspomnienie Jana Skórskiego

Radosław Ciemięga, prezes i założyciel Pilskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej

Radosław Ciemięga Zmarł w październiku 2020 roku. Miał 55 lat. Był współtwórcą klubu PTPS Piła i jego największych sukcesów. Przez wiele lat kierował pilskim klubem. Był też członkiem zarządu PZPS kilku kadencji, przewodniczącym Wydziału Dyscypliny PZPS, a także pilskim radnym trzech kadencji.

wspomnienie Radosława Ciemięgi

Stefan Strzałkowski, poseł, burmistrz Białogardu

Stefan Strzałkowski Zmarł w listopadzie 2019 roku. Miał 62 lata. Stefan Strzałkowski był od zawsze związany z ziemią białogardzką. Był politykiem, nauczycielem oraz samorządowcem. W latach 1998–2002 zajmował stanowisko starosty białogardzkiego. Następnie do 2009 roku sprawował urząd burmistrza Białogardu. W wyborach parlamentarnych w 2007 roku startował do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu koszalińskim. Mandat posła VI kadencji objął 24 czerwca 2009. W wyborach w 2011 roku z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. W 2015 roku nie został wybrany na kolejną kadencję, jednak kilka tygodni po rozpoczęciu kadencji ponownie został posłem, zastępując Czesława Hoca. W 2004 roku otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi.

wspomnienie Stefana Strzałkowskiego

Stefania Tomaszewska, aktorka koszalińskiego Teatru Propozycji „Dialog”

Stefania Tomaszewska Zmarła września 2019 roku. Miała 89 lat. Wybitna aktorka, związana z koszalińskim Teatrem Propozycji „Dialog” od 1959 roku. W zeszłym roku obchodziła 60-lecie pracy na rzecz koszalińskiej kultury.

wspomnienie Stefanii Tomaszewskiej

Wanda Król, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Białym Borze

Wanda Król Odeszła w lipcu 2020 roku. Przed śmiercią była wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Białym Borze. Wcześniej przez wiele lat przewodniczyła temu gremium. Była także wieloletnią wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. księcia Warcisława IV w Szczecinku.

wspomnienie Wandy Król

oprac. ar