fot. Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski
Szpitale i ratownictwo medyczne, szkoły, przedszkola, strażacy z OSP oraz przedsiębiorcy, m.in. z branży turystycznej, będą objęte pomocą w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego 2.0. Wartość zaplanowanego wsparcia, ze środków Unii Europejskiej, przekracza 127 mln zł.

- Przewidując drugą falę pandemii, już od czerwca przygotowywaliśmy założenia Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego 2.0. Łączna kwota wsparcia to ponad 127 mln zł. Chcemy te pieniądze przeznaczyć dla instytucji i zachodniopomorskich firm - powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Dofinansowanie otrzymają szpitale wojewódzkie, powiatowe, resortowe i kliniczne zaangażowane w walkę z COVID-19. Jego wysokość uzależniona jest od stopnia zaangażowania w walkę z koronawirusem. Łącznie na ten cel przeznaczono 31,5 mln zł (od 440 tys. do  660 tys. zł na jednostkę). Placówki będą mogły być doposażone w aparaty RTG, USG, EKG, respiratory, sprzęt diagnostyczny, namioty medyczne, łóżka szpitalne czy środki ochrony osobistej.
 
Do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego trafi 5 mln zł. Dzięki temu stacja będzie mogła kupić cztery wyposażone ambulanse, trzy pompy infuzyjne, trzy defibrylatory, trzy respiratory, sprzęt diagnostyczny, środki ochrony osobistej i do dezynfekcji, krzesła transportowe.
 
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowo-wychowawcze to kolejne podmioty objęte ZPA 2.0. Przydzielane granty (za pośrednictwem lokalnych samorządów) będą wykorzystywane na zakup środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od liczby uczniów i nauczycieli w gminach i powiatach.
 
Pomoc otrzymają także strażacy ochotnicy z regionu, którzy zostaną doposażeni w kombinezony, rękawice i gogle ochronne, aparaty oddechowe, ozonatory, namioty pneumatyczne, agregaty prądotwórcze, opryskiwacze spalinowe. Sprzęt w pierwszej kolejności trafi do 104 jednostek OSP, które zostały  wyznaczone do walki z COVID-19.

- Ochotnicza Straż Pożarna była już wcześniej wspierana przez województwo, a obecnie widzimy konieczność kontynuacji tego wsparcia w obliczu zagrożenia koronawirusem. Aby skutecznie pomagać innym, strażacy ochotnicy muszą sami czuć się bezpiecznie - argumentował Olgierd Geblewicz. Dodał, że za dystrybucję sprzętu odpowiadać będzie Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Zachodniopomorskiego.
 
1,5 mln zł otrzyma także Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego na zakup  m.in. środków ochrony osobistej i sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji.
 
W grudniu powinien ruszyć nabór projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw sektora małych i średnich przedsiębiorstw z alokacją na 50 mln zł.

W ostatniej fazie uruchamiania znajduje się także Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Koronawirusa. Dzięki niemu 50 tys. osób w regionie poddanych zostanie badaniom na obecność przeciwciał w kierunku SARS-COV-2. Z pakietu bezpłatnych badań będą mogli skorzystać mieszkańcy województwa w wieku produkcyjnym - kobiety w wieku od 18 do 59 lat oraz mężczyźni od 18 do 64 roku życia.
 
Program zakłada przeprowadzanie 50 tys. testów serologicznych (badanie krwi), a w przypadku wyniku pozytywnego kolejnych 5 tys. testów molekularnych (wymazy z nosa i gardła). Pozwoli także określić, jaki procent populacji przebył zakażenie i jaki jest aktualny status odporności populacyjnej oraz zidentyfikować osoby aktywnie zakażone.

red./rz