fot. Jarosław Ryfun
Nowe przepisy wprowadzają trzy formy pomocy dla przedstawicieli branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej. Wnioski można składać tylko przez Platformę Usług Elektronicznych.

- Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Prawo do tej pomocy będzie przysługiwało płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji oraz wystaw - powiedział Karol Jagielski, rzecznik zachodniopomorskiego ZUS-u.

Ze zwolnienia skorzysta przedsiębiorca, który był zgłoszony jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 roku i w pierwszym miesiącu, którego dotyczy wniosek o zwolnienie ze składek, miał przychód niższy minimum o 75 proc. w porównaniu z przychodem sprzed roku. - Zwolnienie dotyczy także składek już opłaconych. Przedsiębiorca musi złożyć do 31 października dokumenty rozliczeniowe za miesiące wskazane we wniosku. Termin na jego złożenie mija 30 listopada - dodał Jagielski.

Z kolei o świadczenie postojowego będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność jako agenci turystyczni oraz przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek. - Świadczenie to będzie można otrzymać trzykrotnie. Jeżeli zostało ono wcześniej już trzy razy wypłacone, to nie przysługuje ponownie - podkreślił rzecznik zachodniopomorskiego ZUS-u.

Przewodnik turystyczny i pilot wycieczek otrzyma postojowe, jeśli odnotował przestój w prowadzeniu biznesu z powodu COVID-19 i mieszka legalnie w Polsce, a jego działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była prowadzona przez maksymalnie 9 miesięcy oraz ponadto zawiesił działalność po 31 sierpnia 2019 roku. - Agent turystyczny otrzyma środki, jeśli rozpoczął prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 roku. Nie może podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej - poinformował Karol Jagielski.

Jak podkreślił, tarcza 5.0 wprowadza również dodatkowe świadczenie postojowe: - Na taką pomoc mogą liczyć osoby, które wcześniej już otrzymały co najmniej jedno postojowe. Prawo do dodatkowego świadczenia będzie przysługiwało przedsiębiorcom, którzy zajmują się m.in. transportem turystycznym, wystawianiem i występowaniem w przedstawieniach czy prowadzeniem dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż i jarmarków.

Dodał, że świadczenie jest przewidziane dla osób, które uzyskały przychód z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu w tym samym miesiącu w 2019 roku: - Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie, w takiej samej wysokości co wcześniej otrzymane.

red./rz