fot. UM Słupsk
Wczoraj w słupskim ratuszu podpisano umowę na jego zaprojektowanie i wykonanie.

Zakres zadania obejmuje budowę wielofunkcyjnego dworca autobusowego, po zachodniej stronie torów kolejowych wraz z zapleczem socjalnym. Powstaną również miejsca obsługi podróżnych dla przewoźników międzynarodowych i regionalnych oraz z dojściem i dojazdem dla pojazdów samochodowych, a także rowerów od strony osiedla Zatorze przez przebudowywaną ulicę Towarową.

Docelowo dworzec autobusowy zostanie połączony z dworcem PKP przy ul. Kołłątaja poprzez tunel dla pieszych pod torami kolejowymi.

W pierwszym etapie dojazd do dworca autobusowego będzie możliwy jedynie od strony istniejącej ul. Towarowej. Wybudowane zostaną także dodatkowe odcinki ulic i dróg dla obsługi obiektu dworca autobusowego. Przewidziano budowę nowego odcinka ulicy, określonego nazwą roboczą Nowa Towarowa.

Po relokowaniu przez PKP torów odstawczych w kolejnym etapie inwestycji, możliwe będzie przedłużenie początkowego odcinka ul. Nowej Towarowej i jej połączenie z rondem im. Ks. bpa Ignacego Jeża.

Do przetargu nieograniczonego na budowę węzła, ogłoszonego w trybie zaprojektuj i wybuduj, przystąpiło jedno konsorcjum składające się z czterech podmiotów z ofertą opiewającą na kwotę 44,2 mln zł oraz dwie firmy z ofertami o wartości ponad 39,6 mln zł oraz 28,9 mln zł. Najkorzystniejszą ofertę o wartości 28,9 mln zł brutto przedstawiła firma ATP Budownictwo sp. z o.o. ze Słupska.

Planowany czas trwania akcji wynosi 27 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Realizacja projektu „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” odbywa się przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

jż/od