Gość Mariusza Brokosa, w ramach audycji z cyklu „Akademia Radiowa”, opowiedział o zaletach zdobywania wiedzy o świecie na słupskiej uczelni.

- Nasz instytut jest szczególnie predysponowany do utrzymywania kontaktów zagranicznych. Z jednej strony są to dość popularne programy typu Erasmus+, zaś z drugiej strony - podróże stricte naukowe, na których realizowane są działania o charakterze badawczym. Te międzynarodowe kontakty skutkują zwiększeniem dorobku licencjackiego, magisterskiego, doktorskiego, czy profesorskiego - powiedział doktor Krzysztof Parzych.

- Umów w ramach programu Erasmus+ pomiędzy naszym instytutem a innymi jest mnóstwo. Nie sposób wymienić wszystkich. Ich znakomita większość dotyczy krajów ościennych, np. Ukrainy czy Czech. Zdarzają się również umowy z państwami „bardziej egzotycznymi” z punktu widzenia naszych studentów - chodzi m.in. o uniwersytety w Hiszpanii, Chorwacji i Portugalii - dodał Krzysztof Parzych.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

mb/mw/ar

Posłuchaj

rozmowa Mariusza Brokosa z dr Krzysztofem Parzychem