fot. prk24.pl
Zaproszenie Piotra Głowackiego do dyskusji przyjęli radni: Małgorzata Lenart z klubu Łączy nas Słupsk, Adam Treder z klubu Prawo i Sprawiedliwość i Kamil Bierka z klubu Platformy Obywatelskiej.

- Byliśmy przeciw podjęciu uchwały dotyczącej podwyżki za wywóz odpadów. Nie dostaliśmy bowiem pełnej dokumentacji kosztowej dotyczącej tej tak obciążające budżety mieszkańców Słupska podwyżki. Ponadto jest zbyt duża różnica między liczbą zameldowanych mieszkańców miasta a liczbą złożonych deklaracji. Urzędnicy powinni bardziej uszczelnić system - powiedział radny Adam Treder.

Radny Kamil Bierka uważa, że podjęcie tej uchwały było niezbędne, ze względu na cały czas rosnące koszty funkcjonowania systemu zarządzania odpadami: - Ta podwyżka pozwoli uniknąć deficytu w kosztach funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- W Słupsku mamy jedne z najniższych cen za wywóz nieczystości w porównaniu z miastami o podobnej wielkości. Na sesji zwyciężyły racjonalne argumenty i podwyżka został przegłosowana - stwierdziła radna Małgorzata Lenart.

Goście Piotra Głowackiego rozmawiali również o podjętej uchwale w sprawie przyznania bonifikat przy wykupie mieszkań komunalnych.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

pg/jż/ar

Posłuchaj

„Studio Bałtyk Słupsk” - 02.10.2020