fot. ZUW Szczecin
Powołanie nowemu inspektorowi wręczył dziś wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

Marek Chabior ma tytuł doktora nauk o ziemi w zakresie oceanologii. Od 1987 do 2012 roku był wykładowcą na Akademii Rolniczej w Szczecinie, a następnie na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. W 2017 ukończył studia podyplomowe „Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja” w Wyższej Szkole Bankowej.

Jest autorem ponad 40 artykułów naukowych z zakresu klimatologii, bioklimatologii, zmian klimatu i ochrony środowiska. Opracował autorskie wskaźniki bioklimatyczne oraz nową skalę odczuwalności cieplnej dla temperatury efektywnej oraz wskaźnika UTCI.

W latach 2011-2018 brał udział w pracach zespołu eksperckiego przy Komisji Krajowej „Solidarności” ds. analizy społeczno-gospodarczych skutków wdrożenia unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. W latach 2014-2017 był członkiem komitetu sterującego powołanego w ramach Projektu LIFE-APIS/PL pn. system prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia – LIFE-APIS/PL.

Od 2018 roku był radnym Szczecin. W związku z powołaniem na wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska złożył rezygnacje z mandatu radnego.

Na stanowisku zastąpił Andrzeja Milucha.

ZUW/ar