uczniowie Zespołu Szkół Morskich (fot. Anna Popławska)
Szkoła XXI wieku to nowoczesny sprzęt i technologie, odchodzenie od książki w stronę praktyki, wypełnianie podstaw programowych interaktywnymi narzędziami oraz technikami. Wraz ze zmieniającym się światem, zmienia się także uczeń - jego zainteresowania, potrzeby. Jak do niego dotrzeć, co musi zaoferować nowoczesna szkoła?

Odpowiedzi na te pytanie szukaliśmy m.in. w Zespole Szkół nr 9 w Koszalinie.

materiał Tomasza Trana

Do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie, popularnego rolniczaka, przychodzą przede wszystkim ci, którzy już po szkole podstawowej wiedzą, że ich życie zawodowe będzie się kręciło wokół rolnictwa. Czy kształcenie się w klasach o profilach związanych z rolnictwem może być atrakcyjne? O tym mówi Dorota Grabarek, dyrektorka szkoły w Boninie.

materiał Renaty Pacholczyk

Edukacja to dziś znacznie więcej niż tylko realizacja programu nauczania. To także programy autorskie, klasy o ciekawych profilach i dodatkowe kursy i zajęcia. Szkołą, w której uczniowie mogą zdobywać wiele dodatkowych umiejętności, poza wiedzą wyniesioną z lekcji, jest darłowski Zespól Szkół Morskich. O ofercie tej placówki mówi jej dyrektor Magdalena Miszke.

materiał Anny Popławskiej

kk/rp/tt/ap/ar