Szczególnym wydarzeniem dla Kościoła w Polsce, a także i na Pomorzu Zachodnim było Milenium Chrztu Polski. Dla prymasa Stefana Wyszyńskiego rocznica w 1966 roku była impulsem do stworzenia szerokiego programu odnowy religijnej narodu.

Kościelne obchody stały się tak ważnym wydarzeniem, że władze PRL-u postanowiły przeciwstawić się religijnemu wymiarowi rocznicy. Uroczystościom kościelnym, nierzadko w tym samym miejscu i czasie, władze komunistyczne przeciwstawiały świeckie wydarzenia i manifestacje patriotyczne. 2 lipca 1967 roku na szlaku obchodów tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce prymas Stefan Wyszyński odwiedził Kołobrzeg.

W audycji Arkadiusza Wilmana o tych wydarzeniach wzięli udział: dr Zbigniew Stanuch (Instytut Pamięci Narodowej) oraz Robert Borucki (Archiwum Państwowe w Koszalinie).

W programie wykorzystane zostały dokumenty znajdujące się w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie oraz Archiwum Diecezjalnym w Koszalinie.

Posłuchaj

„Klub Historyczny: prymas Wyszyński w Kołobrzegu” - Arkadiusz Wilman