fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Trzech tegorocznych maturzystów z naszego regionu, za swoje szczególne osiągnięcia, otrzymało nagrodę marszałka województwa zachodniopomorskiego. Spotkanie, w którym wzięli udział marszałek Olgierd Geblewicz i członek zarządu województwa Stanisław Wziątek, odbyło się we wtorek Szczecinie.

Trzej tegoroczni maturzyści z Pomorza Zachodniego to finaliści ogólnopolskiego projektu „Matura na 100 procent”, organizowanego przez krakowską fundację „Zawsze Warto”.

Aby znaleźć się w gronie najlepszych musieli zdawać maturę po raz pierwszy, przystąpić do wszystkich egzaminów obowiązkowych albo uzyskać tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, przystąpić do co najmniej dwóch egzaminów na poziomie rozszerzonym oraz z każdego uzyskać co najmniej - w przypadku liceum - 90 proc. lub - w przypadku technikum - 85 proc. oraz z co najmniej jednego przedmiotu uzyskać 100 proc.

W gronie 96 finalistów tegorocznej VII edycji projektu znaleźli się przedstawiciele województwa zachodniopomorskiego: Jakub Grzejdak - absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie, Adrian Olkowski, absolwent V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie oraz Krystian Gierczak - absolwent XIII Liceum Ogólnokształcącego w ZSO Nr 7 w Szczecinie.

- To bez wątpienia wyróżnienie i wyraz uznania za dotychczasową pracę nad poszerzaniem wiedzy. Jako gospodarz Pomorza Zachodniego, jestem szczególnie dumny, że wśród najwybitniejszych polskich maturzystów znaleźli się mieszkańcy naszego regionu. Życzę, by stawiane przed nimi zadania stały się polem do osobistego spełnienia oraz motywacją do dalszego rozwoju - powiedział Olgierd Geblewicz.

Każdy abiturient otrzymał list gratulacyjny oraz nagrodę marszałka województwa zachodniopomorskiego w wysokości 2 tys. zł.

red./rz