fot. facebook.com/wfos.szczecin
Pilotażowy program finansowego wsparcia na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach 3-7-lokalowych dla województwa zachodniopomorskiego został przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOSiGW w Szczecinie.

Minister klimatu, ogłaszając podczas konferencji prasowej w Rzesznikowie, tę pilotażową inicjatywę ministerstwa, zaznaczył, że na wybór województwa, w którym zostanie ona uruchomiona, wpłynęła specyfika Pomorza Zachodniego.

- Mamy tu ponad 100 tysięcy takich lokali. (…)To są te budynki, które będą wymagały w najbliższych latach bardzo intensywnych działań, jeśli chodzi o termomodernizację i renowację źródeł ciepła - podkreślił Kurtyka.

Dodał, że ten problem bardzo mocno wybrzmiał w województwie zachodniopomorskim dzięki lokalnym parlamentarzystom. Wskazał na obecną na konferencji Małgorzatę Golińską i Czesława Hoca, którzy, jak zaznaczył, zabiegali o to, by temat budownictwa lokalowego w kontekście „Czystego powietrza” znalazł specjalne podejście.

Podał, że pilotażem objętych zostanie 500 pierwszych lokali w budynkach, w których znajduje się od trzech do siedmiu mieszkań. Do końca bieżącego roku mają zostać wytypowane, by stosowne wnioski o dotacje mogły być składane do funduszu z początkiem przyszłego roku. W 2021 r. na wiosnę planowane jest rozpoczęcie prac remontowych.

Minister Ministerstwo Klimatu Michał Kurtyka przedstawił dziś założenia programu dopłat do termomodernizacji i wymiany...

Opublikowany przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Wtorek, 29 września 2020
W pilotażu tak, jak w programie „Czyste powietrze”, będą dwa poziomy dofinansowania - podstawowy, w którym można uzyskać do 25 tys. zł oraz podwyższony zakładający pomoc finansową nawet 32-37 tys. zł.

- Pilotaż skierowany do osób fizycznych i wspólnot. Będą mogły z niego skorzystać osoby z budynków więcej niż dwulokalowych
(tego nie zakładał program „Czyste powietrze” - PAP). Chcemy premiować wspólnoty. Będziemy namawiać do ich tworzenia i montażu jednego źródła ciepła - powiedział we wtorek zastępca prezesa WFOŚiGW w Szczecinie Robert Stępień.

Wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski zaznaczył przy tym, że pilotaż jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców. Dodał, że przy jego realizacji liczy na wsparcie włodarzy miejscowości, którzy pomogą z nowym programem dotrzeć do beneficjentów z gmin i powiatów: - Pilotaż pokaże nam, jakie rozwiązania warto zastosować, w którym kierunku warto iść tak, aby później ten właściwy program dla zabudowy wielorodzinnej ogłoszony przez ministra już dla całego kraju był efektywnie, sprawnie i skutecznie wprowadzany.

Małgorzata Golińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska podkreśliła m.in., że rozwiązania z województwa zachodniopomorskiego pomogą we wprowadzeniu programu w całej Polsce: - Mierzymy się z tematem, który był przez wiele lat zaniedbany w Polsce. Z jednej strony poprawi komfort życia mieszkańców danego regionu i wpłynie na nasze zdrowie.

Poseł PiS Czesław Hoc zwrócił m.in. uwagę, że program termomodernizacji przynosi korzyści w wielu wymiarach: - Czyste powietrze to ochrona środowiska. Ma także wymiary: ekonomiczny, zdrowotny i medyczny. Ten program jest ukłonem dla mieszkańców wsi popegeerowskich, którzy zostali skrzywdzeni podczas transformacji politycznej.
Opublikowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Wtorek, 29 września 2020

PAP/kk/rz

Posłuchaj

Małgorzata Golińska
Czesław Hoc
Michał Kurtyka