fot. pixabay.com
Dzisiaj co czwarty maluch objęty jest opieką żłobkową, a dzięki programowi „Maluch+” w kolejnych latach wskaźnik ten ma się zwiększyć. Trwa nabór do przyszłorocznej edycji programu.

W kraju funkcjonuje ponad 6,4 tys. żłobków i klubów dziecięcych oferujących niemal 192 tys. miejsc opieki. To o prawie 100 tys. miejsc więcej niż jeszcze w 2015 r. Opieką żłobkową otoczony jest co czwarty maluch.

- Zależy nam, by ta dostępność była jeszcze większa, by rodzice zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych ośrodkach, nie musieli martwić się o opiekę nad swoimi pociechami. Dzięki programowi „Maluch+” miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi systematycznie przybywa. To z kolei sprawia, że coraz więcej rodziców może łączyć wychowanie dzieci z pracą zarobkową - mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

W ramach tegorocznej edycji programu „Maluch+” powstanie 20,5 tys. nowych miejsc opieki, a blisko 90 tys. już istniejących otrzyma dofinansowanie do dalszego funkcjonowania.

Nabór wniosków do najnowszej edycji programu „Maluch+” rozpoczął się 7 września. Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji, lub w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP.

Wnioski można składać do następujących modułów programu:
  • Moduły 1a i 1b - adresowane są do jednostek samorządu terytorialnego. To dofinansowanie do utworzenia w 2021 roku miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) oraz ich funkcjonowania.
  • Moduł 2 - adresowany do jednostek samorządu terytorialnego - obejmuje dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji programu, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.
  • Moduł 3 - zakłada dofinansowanie do tworzenia w 2021 roku miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) oraz ich funkcjonowania.
  • Moduł 4 - dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki).
W przypadku modułu 1 oferty można składać do 16 października, a w pozostałych termin upływa 6 listopada.

red./ar