fot. archiwum PRK
Koszalińscy radni w czwartek przyjęli zmiany w tegorocznym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, by można było budować nowy wiadukt w ciągu dk nr 6. Jego koszt szacowany jest na ok. 30 mln zł. Istniejąca konstrukcja w al. Monte Cassino grozi zawaleniem, zamknięta dla ruchu została w marcu.

Za wprowadzeniem zmian do tegorocznego budżetu Koszalina zagłosowało 19 radnych, dwóch nie oddało głosu. O przyjęciu zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2036 zdecydowało 21 radnych. Na czwartkowej sesji zorganizowanej stacjonarnie podczas obu głosowań, których nie poprzedziła dyskusja, nieobecni byli czterej radni.

Zgodnie z przyjętymi uchwałami w bieżącym roku miasto rozpocznie procedurę związaną z budową nowego wiaduktu. 300 tys. zł zabezpieczono w 2020 r. na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenie badań geotechnicznych. W kolejnych trzech latach będą to kwoty odpowiednio ponad 13,3 mln zł, blisko 11 mln zł i ponad 5,3 mln zł, by inwestycja została zakończona w 2023 r.

Wiaduktem, który w marcu ze względu na zły stan techniczny został całkowicie zamknięty, odbywał się tranzyt z kierunku Gdańska na Szczecin, Poznań, Kołobrzeg i z powrotem. Ruch musiał zostać skierowany tymczasowo przez centrum miasta.

Wykonana na zlecenie miasta ekspertyza wiaduktu o długości ok. 220 m, nośności 40 ton oddanego do użytku w 1971 r. wskazała, że obiekt nie nadaje się do dalszego użytkowania, wręcz grozi katastrofą budowlaną. Most został wybudowany w technologii tzw. belek WBS. W ocenie GTI Design w Gdańsku, wykonawcy ekspertyzy, nie spełniają one żadnych obowiązujących przepisów, jeśli chodzi o grubość betonu i grubość otuliny, która się znajduje na prętach zbrojeniowych. W Koszalinie mamy do czynienia z przypadkiem zbyt małej ilość betonu na zbrojeniu, co doprowadza do korozji zbrojenia.

Konieczność wprowadzenia do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Koszalina budowy wiaduktu w ciągu dk nr 6 wymogła aktualizację harmonogramu inwestycji realizowanych przez miasto ze środków własnych. Odłożona w czasie będzie m.in. przebudowa targowiska miejskiego, by do 2023 r. zmniejszyć wydatki o blisko 19 mln zł. Na realizację do 2024r. muszą też poczekać inwestycje drogowe na osiedlach „Podgórne” i „Bukowe” oraz na ulicach: Piastowska, Jedności i Głowackiego.

Natomiast przyspieszona zostanie realizacja prac modernizacyjnych amfiteatru w związku z uzyskaniem ponad 8 mln zł dotacji z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obiekt ma być gotowy w połowie 2021 r.

Miasto przeznaczy w bieżącym roku 130 tys. zł na szczepienia ochronne przeciwko grypie dla pracowników oświaty.

Po uchwalonych zmianach w tegorocznym budżecie Koszalina jego dochody wynoszą ponad 728 mln zł, wydatki to kwota ponad 760 mln zł, deficyt będzie wynosił ponad 32 mln zł.

Głosami większości członków klubu Koalicji Obywatelskiej z porządku obrad został natomiast zdjęty projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki na rzecz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Teren w rejonie ulic Ignacego Paderewskiego i generała Józefa Hallera zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wydzielony jest na potrzeby kultu religijnego. Wcześniej inny związek wyznaniowy zrezygnował jednak z jego zakupu.

PAP/aw/rż

Posłuchaj

Sebastian Tałaj, przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej
Artur Wiśniewski, przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości
materiał Arkadiusza Wilmana