fot. prk24.pl
Słupska radna Prawa i Sprawiedliwości, członek Solidarnej Polski oraz pełnomocnik komitetu planującego złożenie inicjatywy obywatelskiej w sprawie ochrony tradycyjnego modelu rodziny była gościem Radia Słupsk.

- Będzie to pierwsza inicjatywa uchwałodawcza złożona w Słupsku. Uchwała ma charakter intencyjny i wskazuje władzom miasta, że nadrzędna powinna być troska o dobro rodziny, dziecka oraz przestrzeganiem dobra małżeństwa zapisanego w konstytucji, czyli związku kobiety i mężczyzny - tłumaczy Anna Mrowińska.

- Osoby związane z społecznością LGBT+ chcą „seksualizować” nasze dzieci, a my próbujemy wyjaśnić dyrektorom, rodzicom i samorządom jak niebezpieczny jest to temat. W zeszłym roku szkolnym w naszym mieście dzieci brały udział w zajęciach z seksualizacji. Zajęcia odbywały się teoretycznie za zgodą rodziców, ale nie zostali oni poinformowani o przekazywanych na nich treści. Chcemy uniknąć ponownego zaistnienia takich sytuacji - dodaje Anna Mrowińska.

Posłuchaj

rozmowa z Anną Mrowińską