fot. prk24.pl
Lekarze Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku rozpoczęli wdrażanie procedury prehabilitacji, czyli kompleksowego przygotowania pacjenta do leczenia operacyjnego w ramach Ośrodka Koordynowanej Opieki Bariatrycznej.

Prehabilitacja to kolejny krok w opiece nad pacjentem bariatrycznym – poinformował Mateusz Wityk, lekarz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, zajmujący się chirurgicznym leczeniem otyłości. – Prehabilitacja łączy w sobie elementy edukacji, przygotowania fizycznego, psychologicznego oraz dietetycznego. Jej założeniem jest rozpoczęcie procesu leczniczego już na pierwszej wizycie w poradni chirurgicznej, a podstawą pełne zaangażowanie pacjenta. Pacjent planujący leczenie operacyjne musi uświadomić sobie, że sposób w jaki przygotuje się do operacji ma wpływ na ryzyko powikłań, długość pobytu w szpitalu oraz rekonwalescencję i czas powrotu do pełnej sprawności - dodał.

Słupski szpital chce w przyszłości wprowadzić prehabilitację jako standard do głównych procedur operacyjnych w całej placówce, aby wszyscy pacjenci byli jak najlepiej przygotowani do zabiegów. – Czas do planowej operacji należy spożytkować jak najlepiej- zadbać o właściwą edukację chorego, prawidłowe odżywienie, zwiększenie wydolności fizycznej, zaprzestanie stosowania używek, a także opiekę psychologiczną – powiedział lek. Wityk.

Takie działania pozwalają na zgromadzenie w organizmie odpowiednich rezerw białkowo-energetycznych i zmniejszają poziom stresu związany z pobytem w szpitalu oraz zabiegiem operacyjnym – wszystko to przekłada się na lepsze przejście przez operację oraz skrócenie okresu rekonwalescencji - wyjaśnił.

Lekarze Ośrodka Koordynowanej Opieki Bariatrycznej słupskiego szpitala przygotowali specjalny poradnik, w którym przedstawiony jest Program Prehabilitacji. Jest on dostęny za darmo w wersji papierowej w poradniach przygotowujących chorych do leczenia bariatrycznego oraz w wersji online na stronie www.szpital.slupsk.pl/prehabilitacja.

Marcin Prusak/red./od

Posłuchaj

Mateusz Wityk, lekarz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej