fot. prk24.pl
W spotkaniu udział wzięli wiceminister rolnictwa Jan Białkowski, wicewojewoda Marek Subocz, przewodniczący komisji ds. rolnictwa przy wojewodzie zachodniopomorskim Edward Kosmal, radny sejmiku województwa Henryk Carewicz, szefowie ARMiR-u,ODR-u, KOWR-u, Wód Polskich oraz rolnicy i przedstawiciele NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy kołobrzeskiego posła Prawa i Sprawiedliwości Czesława Hoca: - Rozmawialiśmy o skutkach ubiegłorocznej i tegorocznej suszy. Dyskutowaliśmy o problemach związanych z hodowlą bydła mlecznego i retencją wody.

Czesław Hoc dodał, że sprawy gospodarzy zostały przekazane wiceministrowi rolnictwa: - Zadeklarował, że wyjaśni pewne kwestie związane z emeryturami rolniczymi, rekompensatą za suszę i umieszczeniem punktów pomiarowych na terenach rolniczych.

Ze spotkania zadowolony był Edward Wałaszczyk, rolnik z Nowego Chwalimia: - Z panem posłem jesteśmy w kontakcie i popieramy go za taką inicjatywę. Spotkanie oceniam pozytywnie. Każda rozmowa i wymiana poglądów jest na obopólną korzyść.

Na efekty liczy też Zenon Okupski, szef NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w powiecie koszalińskim: - Poruszyliśmy wiele spraw dotyczących rolnictwa. Myślę, że rządzący spełnią nasze postulaty.

Poseł Czesław Hoc planuje kolejne spotkania z rolnikami w regionie.

ak/rż

Posłuchaj

Edward Wałaszczyk
Zenon Okupski
Czesław Hoc