Fot. Jacek Żukowski
Obwodnica ma pozwalać na ominięcie Kobylnicy i Słupska w ciągu drogi krajowej nr 21. Będzie to nowy, wcześniej nieplanowany przebieg. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych wybrany zostanie jeden z dwóch wariantów jego budowy.

- Rozpoczynamy prace dotyczące przebiegu kolejnej obwodnicy Słupska. Tu sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo sami mieszkańcy regionu mają różne wizje tej obwodnicy, w związku z czym trzeba będzie przeprowadzić konsultacje społeczne i wybrać jej ostateczny przebieg - powiedział poseł ziemi słupskiej, rzecznik rządu Piotr Müller.

W ramach rządowego programu powstać ma 100 obwodnic o łącznej długości ok. 820 km. Trasy te mają charakteryzować się najwyższymi parametrami technicznymi, dostosowanymi do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia dla pieszych.

Program zakłada budowę 5 obwodnic w województwie pomorskim. Oprócz obwodnicy Słupska i Kobylnicy będą to obwodnice Brzezia (w ciągu drogi krajowej nr 25), Człuchowa (w ciągu dróg krajowych nr 22 i 25), Starogardu Gdańskiego (w ciągu drogi krajowej nr 22), Sztumu (w ciągu drogi krajowej nr 55).

Jak informuje GDDKiA, koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych instytucji finansowych oraz z obligacji. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Istotnym źródłem wpływów do KFD będą również środki UE, pochodzące z programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027.

jż/iw

Posłuchaj

Piotr Müller