fot. ZUW
Wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz podpisał umowy ze wszystkimi powiatami i samorządem województwa na kwotę 7,909 mln zł.

Głównym celem projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

- Pieniądze mogą zostać przeznaczone np. na zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych), zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny lub izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej. Z tej kwoty rodziny mogą też zakupić np. sprzęt do nauki zdalnej - powiedział wicewojewoda Marek Subocz.

W ramach projektu środki ochrony osobistej otrzymają wychowankowie, rodzice zastępczy oraz pracownicy rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa. Najwięcej - 934 tys. zł trafi do rodzin ze Szczecina. 807 tys. zł otrzyma powiat goleniowski, 601 tys. zł - powiat stargardzki, a 524 tys. zł - powiat koszaliński.

red./rż