fot. dpskoszalin.pl
Zachodniopomorskie Domy Pomocy Społecznej korzystają z projektu grantowego „Razem dla DPS”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Pomoc trafi także do DPS „Zielony Taras” w Koszalinie.

Granty udzielane są organom prowadzącym zachodniopomorskie DPS-y. W piątek, 14 sierpnia 2020 r. o godz. 13 w Koszalinie umowę z projektu „Razem dla DPS” podpiszą: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj oraz Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński. Na spotkaniu obecna będzie także dyrektor ROPS Dorota Rybarska-Jarosz.

Udzielane przez ROPS granty mogą być przeznaczone na: dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS, pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem noclegów dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania oraz pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tymczasowych miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników DPS. W całym regionie z pomocy skorzysta 35 placówek, a łączna wartość wsparcia przekroczy 21 mln zł.

Projekt „RAZEM dla DPS” realizowany jest dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój oraz budżetu państwa. ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego odpowiada za organizację, przeprowadzenie i rozliczenie konkursu grantowego.

Nie jest to pierwsze spotkanie w Koszalinie poświęcone wsparciu dla DPS. W miniony poniedziałek umowy z projektu „Razem dla DPS” podpisali: Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska, Starosta Koszaliński Marian Hermanowicz oraz Wicestarosta Koszaliński Tomasz Tesmer. Z grantu skorzystają podopieczni i pracownicy Domów Pomocy Społecznej w: Parsowie, Cetuniu, Mielnie, Żydowie, Nowych Bielicach i Bobolicach.

UMWZ/iw