Fot. men.gov.pl
Wiceminister edukacji był gościem porannego „Studia Bałtyk”. W rozmowie z Anną Popławską podkreślił, że nie ma sygnałów ze strony Ministerstwa Zdrowia i Państwowego Inspektoratu Sanitarnego, by dzieci nie mogły wrócić 1 września do szkół. Zapewnił, że w placówkach będą obowiązywały odpowiednie obostrzenia.

- W większości krajów Europy szkoły będą funkcjonowały z pewnymi obostrzeniami. Przepisy, które zostały znowelizowane, „przesuwają” decyzje w ręce najbardziej wyspecjalizowanej służby, czyli inspektoratu sanitarnego. Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o zmianie funkcjonowania placówki lub przejścia na zdalne nauczanie za zgodą inspektora sanitarnego - powiedział Maciej Kopeć.

Wiceminister edukacji poinformował, że „w standardowym działaniu założono, że w szkołach nie ma zagrożenia lub jest ono znikome dla nauczycieli i uczniów”: - Działania ponadstandardowe to wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek, przyłbic czy rękawiczek; zmianowość; jeden uczeń w ławce; jedna klasa przebywająca w jeden sali lekcyjnej.

Gość „Studia Bałtyk” mówił także o wynikach tegorocznych matur, którą zdało 74 procent abiturientów: - Technika raczej podciągnęły wynik ogólnopolski województwa zachodniopomorskiego, wypadają lepiej w odniesieniu do techników w innych częściach kraju. Biorąc pod uwagę ubiegłoroczny strajk nauczycieli i pandemię koronawirusa, te wyniki są zadowalające i nie odbiegają od tych z 2014 czy 2015 roku, (...) choć z drugiej strony - co jest niepokojące - zwiększyła się liczba bardzo wysokich i bardzo niskich wyników.

red./rz

Posłuchaj

Gość „Studia Bałtyk”: Maciej Kopeć, wiceminister edukacji