fot. prk24.pl
Dotychczas pełnił on obowiązki komendanta.

Pułkownik Trejder jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. W latach 1994-1997 był dowódcą plutonu w baterii startowej 43. dr OP oraz dowódcą plutonu w 78. pr OP (26. BR OP). W latach 1997-2002 pełnił służbę w Centrum Szkolenia Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie na stanowisku dowódcy plutonu Podchorążych Rezerwy, a następnie Oficera Szkoleniowego Szkoły Młodszych Specjalistów.

W latach 2002-2004 ukończył studia magisterskie w Akademii Obrony Narodowej. Do 2006 roku był Szefem Sztabu 60. dr OP (3. BR OP). W 2007 roku ukończył Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne, a następnie do 2009 roku był Szefem Sekcji Rozpoznania w 3. BR OP. W latach 2009-2011 był Szefem Sekcji Rozpoznania 78. pr OP. Po restrukturyzacji 78. pr OP w roku 2011 został Starszym Wykładowcą Cyklu Systemów Dowodzenia i Identyfikacji w CSSP w Koszalinie.

W latach 2011-2014 został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy - Szefa Sztabu 38. dzab w 3. BR OP. W roku 2013 ukończył kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego podpułkownika.

Od 2014 roku pełni służbę w CSSP w Koszalinie na stanowiskach Starszego Wykładowcy Cyklu Systemów Dowodzenia i Rozpoznania a następnie Kierownika Cyklu Taktyki i Szkolenia Ogólnowojskowego. W 2016 roku wyznaczony został na stanowisko Szefa Sekcji Operacyjnej.

Jest zapalonym miłośnikiem sportu i aktywnych form spędzania wolnego czasu, interesuje się polityką oraz militariami. Jest żonaty, ma syna i córkę.

red./rz