fot. wikipedia
W wieku 85 lat zmarł Jerzy Madej - polityk, naukowiec, wykładowca akademicki, senator I, II i III kadencji oraz poseł na Sejm III kadencji.

Urodził się w Starachowicach. Jego rodzina w 1946 roku przeprowadziła się do Gdańska. Tam w 1952 roku ukończył Technikum Budowlane. W 1958 roku ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. 10 lat później uzyskał stopień doktora w gdańskim Instytucie Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk. Z tym ośrodkiem był związany od 1956 roku.

Tytuł doktora habilitowanego obronił na Politechnice Warszawskiej w 1979 roku. Wtedy już, od trzech lat, pracował w Koszalinie. Był profesorem Politechniki Koszalińskiej. Przez wiele lat kierował Zakładem Geotechniki. Budowa mostów była specjalnością zawodową prof. Jerzego Madeja.

W latach 1958-1980 należał do Związku Nauczycielstwa Polskiego. W 1980 roku wstąpił do uczelnianej NSZZ „Solidarność".

Z list związkowych (Komitetu Obywatelskiego „Solidarność") po raz pierwszy wystartował do Senatu RP. W historycznych wolnych wyborach 4 czerwca 1989 roku otrzymał mandat zaufania wyborców okręgu koszalińskiego. Przez 12 lat (1989-2001) był senatorem I, II i III kadencji, a później, jako bezpartyjny kandydat z list Unii Wolności, sprawował mandat posła III kadencji (1997-2001). W 2001 roku wycofał się z polityki.

tu.koszalin.pl/iw