fot. Jarosław Banaś

Jak kształtowały się struktury Solidarnościowe w Kołobrzegu? W reportażu opowiadają o tym:

  • Sławoj Kigina, który w sierpniu 1980 roku był pracownikiem Kombinatu Budowlanego w Kołobrzegu i wiceprzewodniczącym Komitetu Zakładowego, sygnatariuszem porozumień płacowych z ministrem budownictwa w Gdańsku, a w 1981 roku członkiem Komisji Budownictwa przy Komitecie Krajowym;
  • Kazimierz Mirecki, który w sierpniu 1980 roku był zatrudniony w Koszalińskim Przedsiębiorstwie Instalacji Budownictwa, był przewodniczącym komitetu zakładowego i współorganizatorem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Kołobrzegu oraz członkiem Komisji Koordynacyjnej Budownictwa Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarność.

fot. Jarosław Banaś

Posłuchaj

„Miejsca i ludzie - geografia oporu w sierpniu 1980 roku w Kołobrzegu” - Jarosław Banaś