wyprawa do dystopijnej i wcale nieodległej przyszłości 

LIBERATED

Nagrodą w konkursie jest klucz do elektronicznej wersji gry

Janusz Lendzion
Zapraszam

Giercownik również na GRYOnline

Posłuchaj

LIBERATED