Spis obejmie wszystkie gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą w Polsce. Rolnicy będą pytani m.in. o dochody, maszyny, użytkowane grunty, uprawy i pogłowie zwierząt oraz osoby pracujące w gospodarstwie.

Powszechny spis rolny w całej Polsce ropocznie się 1 wrześnie i potrwa do 30 listopada 2020 roku. Spisywany będzie stan gospodarstw na dzień 1 czerwca 2020 roku. Akcja obejmie zarówno gospodarstwa indywidualne, jak i gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne (spółdzielnie, spółki) lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Opowiemy o szczegółach dotyczących spisu, bowiem preferowaną formą przekazywania wszystkich informacji jest tzw. samospis dokonany przez rolnika przez internet.

W dzisiejszej audycji będzie również rolniczy serwis informacyjny.

Renata Pacholczyk. Zapraszam.

Posłuchaj

Pola widzenia: m.in. o powszechnym spisie rolnym