fot. prk24.pl
Zaproszenie Mariusza Brokosa przyjęli: wiceprezydent Słupska Marek Goliński, wójt gminy wiejskiej Ustka Anna Sobczuk-Jodłowska oraz wójt gminy wiejskiej Słupsk Barbara Dykier.

Wiceprezydent Słupska Marek Goliński opowiedział o planach powstania podziemnego zbiornika retencyjnego na terenie boiska oraz o przepełnieniu niedawno otwartego schroniska w Słupsku: - Miasto planuje aplikować do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o duże środki finansowe przeznaczone na ten cel. Porozumienie, które podpisaliśmy z powiatem zobowiązuje nas do odtworzenia boiska, ponieważ szkoła rolnicza musi dalej funkcjonować.

Z Barbarą Dykier rozmawialiśmy o stacjonujących w gminie Słupsk żołnierzach amerykańskich, a także o tym, czy placówki edukacyjne są przygotowane do przyjęcia uczniów: - Jeśli chodzi o współpracę ze stroną amerykańską, to są to same pozytywy. Dowódcy, jak i marynarze współpracują i integrują się z lokalną społecznością. Klasa licealna o profilu wojskowym odbywa u nich praktyki.

Anna Sobczuk-Jodłowska opowiedziała o turystyce w dobie koronawirusa oraz o przepisach z nią związanych, które dotyczą między innymi opłaty miejscowej: - Gmina Ustka to gmina o charakterze rolinczo-turystycznym. Mamy bardzo mało zakładów przemysłowych, więc utrzymujemy się głównie z turystyki. Jeśli budżet nie będzie się domykał, to będzie trzeba ograniczyć zarówno wydatki inwestycyjne, jak i bieżące.

Zapraszamy do wysłuchania audycji.

mb/od/iw

Posłuchaj

„Studio Bałtyk Słupsk” (07.08.20)