fot. prk24.pl
Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w czerwcu przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 59 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki - 46 proc. - podała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Ósmoklasiści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego.

Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego) to 54 proc. punktów, z niemieckiego - 45 proc., z rosyjskiego - 48 proc., z francuskiego - 72 proc., z hiszpańskiego - 66 proc. i z włoskiego - 57 proc.

Wstępną informację o wynikach osiągniętych na egzaminie ósmoklasisty - Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w piątek na swojej stronie internetowej. W piątek swoje indywidualne wyniki poznają też absolwenci klas VIII szkół podstawowych i otrzymają zaświadczenia o wynikach. Sposób przekazania zaświadczenia określi dyrektor szkoły, którą dany absolwent ukończył.

Podobnie jak egzaminem, uczniowie odwiedzając szkołę, musieli zachować odpowiednie procedury - m.in. nosić maseczki, zdezynfekować dłoni i zachować bezpieczną odległość.

Nasz reporter Mateusz Sienkiewicz rozmawiał z ósmoklasistami ze szczecineckich szkół. Jedni z uśmiechem na twarzy inni z rozczarowaniem analizowali swoje oceny: - Nie spodziewałam się takiego wyniku. Z języka polskiego jest dobrze. Z angielskiego i matematyki poszło trochę gorzej.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

W tym roku ze względu na epidemię egzamin ósmoklasisty nie został przeprowadzony pierwotnym terminie w kwietniu, lecz przesunięto go na czerwiec. Na początku lipca przeprowadzono sesję dodatkową.

PAP/ms/rż

Posłuchaj

materiał Mateusza Sienkiewicza