fot. Sebastian Ferens
Powodem jest naturalne obciążenie dodatkowym ruchem ulicy Raszyńskiej, która wykorzystywana jest jako zjazd w kierunku miasta przez samochody wyjeżdżające z Lelewela.

- Zmiana komunikacji na tych dwóch ulicach nie była do końca przemyślana. Ruch jednokierunkowy na ulicy Lelewela ułatwia korzystanie z niej autobusom miejskim. Natomiast samo przekierowanie ruchu w stronę miasta przez ulicę Raszyńską jest kiepskim pomysłem - powiedział jeden z kierowców.

- Zmiana organizacji ruchu była odpowiedzią na problemy mieszkańców. Występował bowiem problem z wymijaniem się pojazdów. Wynikał on z tego, że mieszkańcy przyległych nieruchomości nie mają na swoich posesjach miejsc parkingowych. W związku z tym zespól ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego rekomendował pozytywnie zmianę ruchu na tej ulicy - powiedziała Anna Kowalczyk, miejska inżynier ruchu.

Więcej w materiale Sebastiana Ferensa.

sf/iw

Posłuchaj

Materiał Sebastiana Ferensa