Fot. UM Słupsk
Deszczowe trawniki, zwane także ogrodami deszczowymi poprzez swoją wysoką wchłanialność wody mają odciążyć ulice, które podczas ulewnych deszczy są w Słupsku zalewane.

- Ogrody deszczowe przyczynią się do poprawy estetyki miasta. Ponadto są one praktycznym rozwiązaniem coraz bardziej poważnego problemu zagospodarowania wód opadowych - powiedział Paweł Krzemień z Referatu Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Słupsku.

- Założenie takiego ogrodu polega na wymianie gruntu, poprzez nakładanie warstw o różnej przenikalności wody. Na wymienionym gruncie umieszcza się różnorodne rośliny, które dodatkowo oczyszczają wodę z zanieczyszczeń - dodał Paweł Krzemień.

Miasto jest na etapie prac projektowych. Środki na ten cel mają pochodzić z funduszy unijnych. Z analiz wynika, że koszt założenia deszczowego trawnika jest wyższy od tradycyjnego, jednak jego późniejsze utrzymanie jest tańsze.

Więcej informacji w materiale Sebastiana Ferensa.

sf/iw

Posłuchaj

Materiał Sebastiana Ferensa