fot. Mateusz Sienkiewicz
Takie rozstrzygnięcia przynosi kolejna edycja Rankingu Szkół Wyższych magazynu „Perspektywy”. Opublikowane dziś zestawienie obejmuje cztery rankingi: Ranking Uczelni Akademickich, Ranking Uczelni Niepublicznych, Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych oraz Ranking Kierunków Studiów.

Akademia Pomorska w Słupsku obroniła swoją pozycję w szóstej dziesiątce zestawienia. Większym powodem do radości jest wynik w rankingu kierunków studiów. Wśród uczelni kształcących na kierunku filologia polska Akademia Pomorska w Słupsku przegrywa tylko z Uniwersytetem Warszawskim i poznańskim UAM-em.

- Nie spodziewaliśmy się takiego wyniku. Przez dwa ostatnie lata byliśmy na czwartym miejscu w Polsce. Podskoczenie o jedno „oczko” jest bardzo satysfakcjonujące. Na ten wynik składa się wiele czynników. Nie tylko liczą się przez nas organizowane konferencje naukowe, ale także przystępność wykładowców dla studentów - powiedziała prof. Krystyna Krawiec-Złotkowska, dyrektor Katedry Polonistyki w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

W siódmej dziesiątce w ogólnym rankingu znalazła się Politechnika Koszalińska. - To nie jest zły wynik, biorąc pod uwagę wielkość naszej uczelni i liczbę studentów czy pracowników. W kategorii innowacyjność mamy 32. miejsce. Mamy także dobre uznanie pracodawców. Mamy także studentów z zagranicy - podkreślił prof. Tadeusz Bohdal, rektor uczelni.

W zestawieniu „Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych” na 11. miejscu (jak przed rokiem) znalazła się Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile, natomiast miejsce 25. zajęła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie. To skok o pięć „oczek”.

Więcej w materiale Mateusza Sienkiewicza.

Posłuchaj

materiał Matesza Sienkiewicza