fot. wikimedia

Dokładnie 610 lat temu wielkie armie Królestwa Polskiego i Litwy oraz armia zakonu Krzyżackiego parły w kierunku Grunwaldu. Za dwa dni stoczą jedną z największych bitew średniowiecznej Europy. Bitwa zakończy się zwycięstwem Polaków i Litwinów.

To zwycięstwo wcale nie było takie oczywiste, Krzyżacy aż 3 razy stracili szanse na pokonanie wojska polskiego.

Oto opowieść o wielkiej wojnie polsko-krzyżackiej, mało znanej postawie Pomorzan i o ludziach którzy po setkach lat starają się ją odtwarzać. W audycji wykorzystano fragmenty otwartego wykładu dr Krzysztof Kowalewski na Akademii Pomorskiej o bitwie grunwaldzkiej.

Posłuchaj

„Grunwald, Pomorze i MY” - Piotr Głowacki