Działalność Kół Gospodyń Wiejskich może być przykładem dla wielu organizacji pozarządowych działających np. w miastach. Okazuje się, że członkowie kół zdecydowanie zmieniają oblicze swoich małych ojczyzn. Tym bardziej, że mogą one korzystać ze wsparcia finansowego. Opowiemy również o V kongresie KGW, który odbył się w Białym Borze.

Renata Pacholczyk. Zapraszam.

Posłuchaj

Pola widzenia - 12.07.2020r.