fot. GDDKiA Szczecin
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała dwie kolejne umowy na dokończenie robót na obwodnicy Wałcza w ciągu drogi S10. Na koniec tego roku planowane jest udostępnienie drogi do ruchu.

Firma Pol-Dróg z Drawska Pomorskiego za 26,5 mln złotych dokończy węzły Wałcz Wschód (DK22), Wałcz Północ (DW163) i Witankowo. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego - bariery, oznakowanie i ogrodzenia - wykona Natomiast za 19,8 mln złotych konsorcjum firm GZD i Saferoad Grawil.

Podpisanie nowych umów było koniecznością, ponieważ jesienią ubiegłego roku GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim wykonawcą, który wstrzymał prace.

Na obwodnicy pracują już nowi wykonawcy robót na trasie głównej i wiaduktach, z którymi umowy podpisano na przełomie maja i czerwca.

Wykonywane są prace na wszystkich wiaduktach nad obwodnicą. Powstają brakujące fragmenty podbudowy z kruszywa. Ruszają również roboty bitumiczne na jezdniach głównych - w pierwszej kolejności na odcinku od węzła Wałcz Zachód do węzła Wałcz Północ.

red./ar