fot. Wikimedia
1 lipca odbyła się debata dotycząca przyszłości jeziora Jamno. Podczas wcześniejszych konsultacji, w których udział wzięli przedstawiciele Wód Polskich, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz naukowcy, padła deklaracja, że docelowo będzie realizowany wariant pierwszy.

Obejmuje on przebudowę konstrukcji istniejących wrót sztormowych oraz wykorzystanie zabudowy wykonanej w wariancie naprawczym do budowy śluzy żeglownej i przepławki szczelinowej dla ryb, a także montaż zautomatyzowanego systemu obsługi zasuw wykonanych w wariancie naprawczym. W strefie brzegowej morza nastąpi modernizacja istniejących opasek brzegowych. Na wylocie kanału do morza wariant pierwszy zakłada budowę kierownic z palisad drewnianych.

- Dokonane zostaną minimalne korekty zgodnie z kierunkiem sugestii naukowców, samorządowców i środowisk związanych ze sportami wodnymi - deklaruje Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. - To najbardziej optymalny wariant przebudowy, który zakłada połączenie wielu istotnych funkcji jeziora Jamno: przeciwpowodziowej, turystycznej. Wody Polskie traktują przywrócenie równowagi ekologicznej Jeziora Jamno jako priorytet i jestem przekonany, że wybrany wariant, po wprowadzeniu drobnych korekt, będzie rozwiązaniem satysfakcjonującym - podkreśla.

1 lipca odbyła się wideokonferencja, podczas której poruszony został temat przyszłości jeziora Jamno. Podczas spotkania przyjęto do realizacji wskazany wcześniej i funkcjonujący w wariancie naprawczym mechanizm sterowalnych dwóch z czterech przęseł wrót sztormowych, dokładając na jednym przęśle przepławkę w formie bystrza oraz dodatkowo śluzę jednokomorową o wymiarach 3,30x25m, wobec zakładanej wcześniej niemal dwukrotnie mniejszej. 

- Słuchamy głosu ekspertów i osób, którym na sercu leży przyszłość jeziora. Prace przy rewitalizacji tego miejsca trwają bez przerwy, choć pandemia koronawirusa spowolniła działania związane z pozwoleniami urzędowymi oraz decyzjami środowiskowymi. Jesteśmy świadomi, jak ważna dla Koszalina i Mielna to inwestycja. Wszystkie nasze działania oparte są na decyzjach środowiskowych, nie podejmiemy ich, nie mając pewności, że będą rozwiązaniami dobrymi dla środowiska naturalnego - podkreśla Duklanowski.

W najbliższych tygodniach Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie rozpocznie przygotowanie dokumentacji dla docelowego kształtu węzła wodnego na jeziorze Jamno w oparciu o już przygotowane do wdrożenia koncepcje i projekty.

red./rż