fot. pixabay.com
Kontrole w tym roku będą prowadzone zarówno w zakresie stałych zagadnień Inspekcji Sanitarnej, jak i przestrzegania ograniczeń związanych z epidemią - poinformowała Małgorzata Kapłan, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

Jak poinformowała, przeprowadzono dotąd 87 kontroli: - W 46 lokalach nie stwierdzono nieprawidłowości. W pozostałych nałożono 30 mandatów na kwotę 9 400 złotych.

Zaznaczyła, że mandaty wystawiane były m.in. za: brak ręczników papierowych i środka do dezynfekcji rąk przy umywalce w pomieszczeniu, w którym przygotowuje się posiłki; opakowania jednorazowe do sosów przechowywane na brudnym grzejniku w kuchni; przechowywanie opakowań jednorazowych do kontaktu z żywnością w przypadkowych miejscach; zapas surówek przechowywanych w pojemnikach po ogórkach; brudne półki, regały i blaty; zły stan techniczny mebli i obiektu, artykuły spożywcze przechowywane w nasłonecznionym miejscu; brak orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych czy przeterminowane produkty.

Małgorzata Kapłan poinformowała, że w pasie nadmorskim podczas jednodniowej akcji przeprowadzono 31 kontroli lokali gastronomicznych: - Nieprawidłowości stwierdzono w 18 lokalach, a 2 obiekty działały bez zatwierdzenia działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wystawiono 17 mandatów na kwotę 5 tysięcy złotych - m.in. za: brak badań do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz warunków do mycia świeżych owoców, brak bieżącej ciepłej wody w toalecie dla klientów czy środka dezynfekującego do powierzchni mających kontakt z żywnością.

red./rż