Fot. UM Słupsk
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska urzędu miejskiego w Słupsku zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie dotyczącym opracowania koncepcji ogrodu deszczowego pod hasłem: „Zatrzymać wodę w mieście – ogród deszczowy jako forma retencji”.

- Działanie to ma na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej konieczności oszczędzania i racjonalnego retencjonowania wody, a także wykorzystywania dostępnych zasobów w mieście - powiedział wiceprezydent miasta Marek Goliński.

- Ogród deszczowy obsadzony w roślinność hydrofitową, przechwytującą, zatrzymującą szkodliwe substancje w kłączach lub korzeniach i oczyszczając wodę stanowi alternatywę w stosunku do sieci kanalizacyjnej i jest sposobem zagospodarowania wód deszczowych. Taki ogród jest naturalnym sposobem usuwania zanieczyszczeń ze spływających wód opadowych. Ogrody deszczowe oprócz korzyści ekologicznych posiadają również walor dekoracyjny i edukacyjny - dodał Marek Goliński.

Warunki konkursu: projekty można składać do 11 września 2020 roku. Miejsce składania: sekretariat Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku (Plac Zwycięstwa 3, pok. 219, II piętro) lub przesłanie na adres konkurs-um@um.slupsk.pl wizualizacji projektów z opisem funkcjonowania, zastosowanych technik i metoda zagospodarowania wody oraz szaty roślinnej. Prace mogą być wykonane w dowolnym formacie, w dowolnej technice – przy zastosowaniu: programów komputerowych przeznaczonych do obróbki graficznej, kredek, ołówka, farb akwarelowych i plakatowych, pasteli (suchych i mokrych). Autor prac może wskazać potencjalną lokalizację – ale musi być ona poprawna pod względem planistycznym, m.in. zgodna z MPZP. Jest to konkurs na koncepcję – nie oznacza, że miasto przystąpi do takiej inwestycji – przede wszystkim pozytywna rywalizacja, konkurs edukacyjny, uwrażliwiający na problem suszy.

jż/iw

Posłuchaj

Marek Goliński