Fot. GDDKiA
Minister Infrastruktury zatwierdził aneksy do programów inwestycji dla obwodnic Złocieńca, Człopy, Szwecji i Wałcza w ciągu drogi krajowej nr 22.

Obecnie droga krajowa nr 20 prowadzi przez samo centrum miasta. Problemem jest przejazd przez linię kolejową, przy którym znajdują się niekorzystnie usytuowane skrzyżowania DK20. Powoduje to problemy z bezpieczeństwem ruchu drogowego i pieszego. Bieżące działania prowadzone we współpracy z PKP poprawiły warunki ruchu pieszego w tym rejonie, ale prawdziwym rozwiązaniem problemów komunikacyjnych w Złocieńcu będzie dopiero budowa obwodnicy w ciągu DK20.

Szacowana długość obwodnicy to 5 km. Wcześniej dla inwestycji nie były prowadzone żadne prace przygotowawcze, dlatego dokładny przebieg drogi zostanie dopiero określony. Prace przygotowawcze potrwają przez najbliższe 3 lata. Planowany harmonogram zakłada ogłoszenie przetargu na projekt i budowę w 2023 roku.

Na DK22 w województwie zachodniopomorskim zaplanowano realizację łącznie czterech obwodnic – Szwecji, Wałcza, Rusinowa i Człopy.

Proces przygotowawczy dla tych inwestycji właśnie się rozpoczął. W ostatnich dniach zostały podpisane umowy na opracowanie dokumentacji studialnych z uzyskaniem decyzji środowiskowych oraz wykonywaniem elementów koncepcji programowych wraz z badaniami geologicznymi. Przetargi w formule Projektuj i buduj zaplanowane są na 2023 rok.

GDDKiA/iw