Fot. pixabay.com
26 czerwca minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wsparcia finansowego właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych, z których są prowadzone połowy rekreacyjne.

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych, z których prowadzone są połowy rekreacyjne, ruszy w dniach od 8 lipca do 22 lipca br.

Za wycofanie jachtu komercyjnego z aktualnie wykonywanej działalności poprzez jego złomowanie lub przystosowanie go do innej działalności przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 200 000 zł.

gov.pl/iw