fot. prk24.pl
Pieniądze przeznaczone zostaną na dokończenie budowy bloku operacyjnego, przebudowę i modernizację pomieszczeń szpitalnych oraz zakup i modernizację sprzętu medycznego.

Umowę w sprawie dofinansowania podpisał dziś z powiatem białogardzkim wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz.

- Dzięki tej dotacji szpital białogardzki będzie mógł sfinansować swoje najpilniejsze potrzeby - stwierdził Marek Subocz. - Każda inwestycja w służbę zdrowia to bezpośrednia korzyść dla pacjenta i poprawa komfortu pracy personelu medycznego - dodał.

Dofinansowanie przekazane przez wojewodę z dotacji celowej z budżetu państwa musi zostać wykorzystane do końca tego roku.

red./ar