fot. Mateusz Sienkiewicz
fot. Mateusz Sienkiewicz
fot. Mateusz Sienkiewicz
fot. Mateusz Sienkiewicz
fot. Mateusz Sienkiewicz
fot. Mateusz Sienkiewicz
fot. Mateusz Sienkiewicz
fot. Mateusz Sienkiewicz
fot. Mateusz Sienkiewicz
Zgodnie z decyzją władz gminy szkoła będzie zlikwidowana. Powodem jest zbyt mała liczba uczniów - w pierwszej klasie uczyła się tylko jedna osoba.

Dzieci, rodzice i nauczyciele ze wzruszeniem żegnali się z tym miejscem: - W tej szkole miałam najlepszą przyjaciółkę i kolegów, a teraz będę musiała uczyć się w innej placówce.

Większość uczniów szkoły w Toporzyku od 1 września uczyć się będzie w Szkole Podstawowej nr 2 w Połczynie-Zdroju. Budynek po podstawówce zostanie wykorzystany do innych celów, ale wciąż nie ma decyzji co do przyszłości obiektu.

- Pierwszym pomysłem było stworzenie ośrodka samopomocy. Drugim rozwiązanie to prowadzenie przez Caritas domu samotnej matki, a trzecią możliwością jest utworzenie świetlicy, remizy strażackiej i mieszkań - poinformował burmistrz Sebastian Witek.

W zakończonym roku szkolnym w Szkole Podstawowej w Toporzyku uczyło się 38 uczniów i 18 przedszkolaków. Placówka została zlikwidowana po 9 próbach wygaszenia jej działalności.

ms/rż

Posłuchaj

uczniowie
materiał Matesza Sienkiewicza