Dziś w naszej audycji rozmawiać będziemy o sprzedaży bezpośredniej, ale także sprawdzimy, jak działają portale internetowe, na których znaleźć można ogłoszenia rolników o sprzedaży ich produktów. Okazuje się, że sprzedaż bezpośrednia produktów wytworzonych przez naszych gospodarzy jest jednym ze sposobów zwiększenia ich dochodów. Czas pandemii COVID-19 pokazał, że na taką sprzedaż jest miejsce między innymi... w internecie.

Goście:
- dr Filip Ludwin, ekspert z Ośrodka Analiz Cegielskiego
- Michał Mętlewicz, zastępca dyrektora koszalińskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
- Paulina Dolatowska, specjalista w dziale Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym w ZODR w Barzkowicach.
- Rafał Foryś, twórca portalu rolnikhandluje.pl

Zapraszam. Renata Pacholczyk

Posłuchaj

Pola widzenia - 28.06.2020r.