Fot. pxhere.com
Pieniądze pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał dziś umowy z MRPiPS, dzięki którym na Pomorzu Zachodnim będą realizowane dwa programy: „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych to państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Ma na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych. Ustawa dotycząca utworzenia Funduszu weszła w życie 1 stycznia 2019 r, a jego zasadniczym źródłem finansowania jest danina solidarnościowa.

W ramach Funduszu w 2020 r. na program „Opieka wytchnieniowa” do 16 gmin i dwóch powiatów Pomorza Zachodniego trafi 791 tys. 257 zł.

- Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi i dorosłymi z orzeczeniem o niepełnosprawności. W ramach tego programu członkowie rodzin mogą też korzystać ze wsparcia w postaci  specjalistycznego poradnictwa, które pomoże im podnieść umiejętności w zakresie opieki nad osobą niepełnosprawną - powiedział wojewoda Tomasz Hinc.

Kolejnym programem finansowanym w ramach Funduszu jest program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”. W ramach edycji na 2020 r., na Pomorze Zachodnie trafi 404 tys. 270 zł do 11 gmin na dofinansowanie usług opiekuńczych. Jego celem jest zapewnienie wsparcia w postaci usług opiekuńczych, także specjalistycznych, dorosłym osobom niepełnosprawnym do 75. roku życia oraz dzieciom do 16.

UW Szczecin/iw