fot.pgkslupsk.pl
Akcja uświadamiająca zostanie przeprowadzona w środę, pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i słupskiego szpitala specjalnego będą rozdawać pojemniki na zużyte igły przed Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Słupsku przy ul. Hubalczyków.

Celem akcji jest uświadomienie mieszkańców Słupska i regionu, że nie należy wyrzucać zużytych igieł do pojemników na odpady lub przeterminowane leki. Naraża to pracowników PGK oraz osoby postronne na przypadkowe ukłucie podczas opróżniania pojemników.

Aby promować wyrzucanie zużytych igieł do odpowiednich kubłów, pracownicy słupskiego szpitala oraz PGK będą rozdawać specjalne pojemniki na zużyte igły. Akcja prowadzona będzie w środę przed głównym wejściem do szpitala przy ulicy Hubalczyków 1, w godzinach 12-15.

Darmowe pojemniki na igły można otrzymać w PGK sp. z o.o. w Słupsku w Biurze Obsługi Klienta oraz w PSZOK przy ul. Szczecińskiej 112 od poniedziałku do wtorku w godzinach 7-17, od środy do piątku w od 7 do 15, PGK sp. z o.o. w Słupsku na terenie PSZOK przy ul. Bałtyckiej 11a od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18, a w soboty od 7 do 15.

jż/od