fot. prk24.pl
W sobotę skontrolowano 77 tys. osób przyjeżdżających do kraju, w tym 69,5 tys. osób na granicy wewnętrznej z krajami UE w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej - poinformowała w niedzielę rano Straż Graniczna.

Na podstawie rozporządzenia podpisanego przez szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego do wjazdu na terytorium RP są uprawnieni m.in. obywatele UE przejeżdżający przez Polskę do miejsca zamieszkania oraz - w związku ze zbliżającymi się egzaminami - uczniowie pobierający w Polsce naukę.

Wśród uprawnionych do przekraczania granicy znaleźli się zawodowi kierowcy wykonujący międzynarodowy transport, podróżujący tranzytem przez terytorium RP - innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy - w celu odbioru odpoczynku lub po odebraniu go.

Do kraju mogą też wjechać uczniowie i studenci pobierający naukę w Polsce. Jak wyjaśniło MSWiA, potrzeba włączenia ich do katalogu wynika z przyjętego przez MEN harmonogramu egzaminów zewnętrznych dla uczniów, którzy ukończyli naukę w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w okresie od 8 czerwca do 28 sierpnia.

Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej - z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją - została przedłużona do 12 czerwca włącznie.