Fot. pexels.com
Trening umiejętności społecznych (TUS), to metoda która sprawdza się w pracy z osobami z zaburzeniami zachowania oraz z innymi z problemami w kontaktach interpersonalnych.

Pacjentami trenerów TUS są m.in. osoby z z niepełnosprawnością intelektualną, ze spectrum autyzmu, Zespołem Downa, chorobą psychiczną czy z Zespołem Aspergera. Metoda świetnie sprawdza się także w pracy z osobami uzależnionymi czy też długotrwale bezrobotnymi. O tym jak wygląda praca trenera umiejętności społecznych opowiedziała Monika Jasińska, psycholog, trener TUS.

Rozmowa Tomasza Trana z Moniką Jasińską

Zapotrzebowanie na pracę trenerów umiejętności społecznych jest bardzo duże i temu pomaga Zachodniopomorskie Centrum Terapii i Aktywizacji Społecznej, które zajmuję się zarówno pracą z osobami z dysfunkcjami społecznymi, jak i szkoleniem trenerów społecznych.

Materiał Anny Winnickiej

Elżbieta Nowacka, mama niepełnosprawnego Marcina, nie słyszała dotąd o możliwości skorzystania z pomocy trenera umiejętności społecznych. Ale bardzo cieszyłaby się na taka możliwość.

Rozmowa Grażyny Preder z Elżbietą Nowacką