fot. prk24.pl
Wczoraj informowaliśmy, że pracownik koszalińskiego ZUS-u jest zakażony koronawirusem i przebywa w kwarantannie. Dziś Karol Jagielski, rzecznik zachodniopomorskiego ZUS-u wydał oświadczenie. Powiedział, że wielokrotnie informowano pracowników o zasadach w czasie epidemii.

- Apelowaliśmy o dokładne mycie rąk wodą z mydłem, dezynfekowania ich środkiem na bazie alkoholu  oraz o zachowaniu bezpiecznej odległości od rozmówcy, ograniczeniu wewnętrznych spotkań służbowych do minimum - powiedział Karol Jagielski.

Pracownicy koszalińskiego oddziału przenieśli swoje stanowiska do sali konferencyjnej. Każdy otrzymał własny dozownik z płynem dezynfekującym i bawełnianą maseczkę wielokrotnego użytku razem z flizelinowym wkładem.

- Na wszystkich piętrach są dostępne większe dozowniki z płynem dezynfekującym, a w pomieszczeniach sanitarnych jest mydło antybakteryjne. Osoby, które zajmują się bezpośrednio obsługą klientów, otrzymały przyłbice, maseczki i rękawiczki jednorazowe. Lekarze orzecznicy dodatkowo otrzymali jednorazowe fartuchy. Zmieniliśmy również sposób wydawania kluczy. Pobiera je wyznaczona osoba z danego wydziału, żeby uniknąć zbierania się większej liczby pracowników w jednym miejscu na początku dnia - dodał Karol Jagielski.

Kiedy koszalińska placówka nie prowadziła bezpośredniej obsługi klientów, otworzono drzwi do stref, które w normalnych warunkach są dostępne tylko dla pracowników.

- Nie było klientów w budynku, więc nie było zagrożenia, że osoby postronne dostaną się do tych miejsc. W tym czasie była zorganizowana, zgodnie z możliwościami i potrzebami, praca rotacyjna - wyjaśnił Jagielski.

W budynkach ZUS-u trzy razy dziennie przeprowadzana jest dezynfekcja biurek w salach obsługi klientów, u lekarzy orzeczników, w pomieszczeniach i pokojach pracowników wydziału orzecznictwa lekarskiego i w pokojach doradców oraz kancelariach. Trzykrotnie każdego dnia też są dezynfekowane ekrany dyspenserów, klamki w pomieszczeniach ogólnodostępnych, w gabinetach lekarskich, windy i stanowiska ochrony budynków.

Raz dziennie dezynfekowane są powierzchnie podłóg i biurek w pozostałych pomieszczeniach biurowych, korytarze, klatki schodowe, hole, toalety i pokoje socjalne, a także klamki, poręcze na klatkach schodowych, klucze do wszystkich pomieszczeń, wyposażenie archiwum, magazynów dokumentacji bieżącej, wózki, drabiny, pokrętła regałowe i aparaty telefoniczne.

red./rż