fot. Jarosław Ryfun
175 tys. zł z budżetu Słupska radni zgodzili się przeznaczyć na wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego u zbiegu ulic Zaborowskiej i Legionów Polskich oraz rozszczelnienia terenu w rejonie ulic Bora Komorowskiego i Michałowskiego. Realizacja zadań ma poprawić retencję.

Bez głosów sprzeciwu i dyskusji 22 radnych podjęło podczas zdalnej sesji w środę uchwałę dotyczącą zmiany budżetu miasta Słupska wraz z dwoma autopoprawkami prezydent Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej. Zgodnie z załącznikiem do dokumentu zmiana polega na przesunięciu 175 tys. zł z wydatków na dokumentację projektową dla osiedla zachód między ul. Legionów Polskich a 3 Maja na te związane z zaprojektowaniem dwóch zadań w ramach inwestycji „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - II”.

175 tys. zł ma zostać wydanych na zaprojektowanie zbiornika retencyjnego u zbiegu ulic Zaborowskiej i Legionów Polskich wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu oraz dokumentacji rozszczelnienia terenu utwardzonego w rejonie ulic Bora Komorowskiego i Michałowskiego, by zwiększyć naturalną retencję wód w miejscu ich powstawania. Opracowane zostanie także studium wykonalności, by móc ubiegać się o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wymienione zadania, objęte uchwałą, są częścią większego projektu, w zakresie którego wchodzą m.in. budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego wody deszczowe z infrastrukturą przy ul. Szczecińskiej oraz zbiornika otwartego przy ul. Dywizjonu 303, a także tworzenie tzw. trawników deszczowych na ulicach miasta, w szczególności w obszarze rewitalizacji.

Realizację całego projektu planuje się na lata 2021-2022. Jego szacunkowa wartość to ok. 34 mln zł, w tym planowane na ok. 27 mln zł dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Przedsięwzięcie wpisuje się w przyjęty uchwałą z 30 stycznia 2019 r. „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Słupska”.