Sprzęt został zakupiony przez Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej za pieniądze zebrane od darczyńców w ramach ogólnopolskiej akcji „Wdzięczni medykom”.

Już na początku akcji koszaliński szpital uzyskał respirator. Kilka dni temu natomiast koszalińskie pielęgniarki od Caritasu otrzymały mundurki.

- Dziś otrzymaliśmy od Caritas nowoczesne łóżko. To wielka radość, bo dar jest wspaniały. Dziękujemy za niego. Łóżko będzie wykorzystywane w leczeniu osób zmagających się z nowotworami, dla których czas pandemii jest szczególnie trudny - mówi dr Hanna Symonowicz, koordynator oddziału onkologii i chemioterapii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.

Projekt „Wdzięczni medykom” jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane Caritas Polska przez szpitale i personel medyczny w związku z epidemią koronawirusa w Polsce. Zakłada on interwencyjną zbiórkę pieniędzy na niezbędne wyposażenie placówek medycznych zaangażowanych w walkę z pandemią, w tym zakup m.in. respiratorów oraz środków ochrony osobistej dla medyków (m.in. maseczek, rękawic, fartuchów i przyłbic). Zbiórka skierowana jest zarówno do darczyńców indywidualnych, jak i podmiotów instytucjonalnych i biznesu.

- Lekarze stoją na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem o ludzkie życie. Akcja jest formą podziękowania za ich pracę. Cieszymy się, że możemy dziś przekazać trzynaste w Polsce łózko do szpitala w Koszalinie. Będzie ono użyteczne w ratowaniu ludzkiego życia - powiedział ks. Tomasz Roda, dyrektor Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

red./ar