Fot. Elwira Ahmad
Jeden z mieszkańców podsłupskiej wsi odkrył na poddaszu swojego domu potężne gniazdo szerszeni, było opuszczone więc mógł je zdemontować i przekazać pracownikom Parku.

O znalezisku oraz o tym, czy szerszeni należy się obawiać opowiedziała Elwira Ahmad z Parku „Dolina Słupi”.

- Szczerze mówiąc do tej pory nie spotkaliśmy się z tak dużą konstrukcją. Przyjmuje ona formę bryły o nieregularnych kształtach. Powstała ona z masy papierowej, która jest produkowana przez szerszenie ze śliny i szczątków próchniejącego drewna - powiedziała Elwira Ahmad.

Szerszenie to groźne owady zatem zalecamy ostrożność, a w razie potrzeby kontakt z odpowiednimi służbami. Imponujących rozmiarów gniazdo szerszeni stanie się kolejnym eksponatem w centrum edukacji ekologicznej Parku.

Zapraszamy do wysłuchania materiału Sebastiana Ferensa.

sf/iw

Posłuchaj

Materiał Sebastiana Ferensa